Handelns grunder

Handelskostnader

Handelskostnader är kostnader valutahandlare ådrar sig i sin handelsverksamhet. Valutamäklare tar vanligtvis inte ut några extra avgifter eller provisioner, och spreaden är den enda handelskostnaden som handlaren ådrar sig. Spread är skillnaden mellan två priser för ett valutapar, priset för att köpa och priset för försäljning eller köp- och säljkurser.

Beräkning av resultatet

Beräkning av vinster (eller förluster) på valutamarknaden är mycket enkel. Allt du behöver veta är positionsstorlek, mängden av prisrörelse, och riktningen av handeln.

För att fastställa storleken på vinsten eller förlusten är det nödvändigt att multiplicera positionsstorlek av mängden pips som priset har flyttats. Resultatet är en vinst om priset går upp när man går lång eller ner om man går kort. I det fall priset rörde sig ned när man gått lång eller gått up när man gått kort skulle det vara en förlust.

Riskhantering

Valutahandel innebär stora risker, och det är fördelaktigt att använda korrekt riskhantering för att minska dem. Som tur var har valutahandlare tillgång till ett brett utbud av riskhanteringsverktyg. De vanligaste är stop-loss-order. Sätt en stop-loss när en handel påbörjas för att begränsa storleken på eventuella förluster om marknaden rör sig mot din handel.

Hedging är ett annat riskhanteringsverktyg som är vida använt inom valutahandeln. Den innehåller direkt hedge, handel med flera valutapar samtidigt och valutaoptioner. Hedging är ett kraftfullt verktyg för att minska riskerna, dock är det bäst utnyttjat av erfarna handlare.

Sist men inte minst är det viktigt att kontrollera din riskexponering eller den totala risken du tar vid ett tillfälle. Överväg noga positionsstorlek, mängden hävstång som du använder och antalet transaktioner du öppnar.

Handelsstrategier

Det finns en hel del olika handelsstrategier i valutahandeln. Här talar vi om några av de mest populära strategierna.

Positionshandel är en handelsstrategi med en lång innehavsperiod (en handel kan vara öppen under veckor eller månader) och en bredare stop-loss.

Swing trading är en strategi som syftar till att göra vinst från en enskild rörelse, eller swing (gunga), på marknaden. Det är en strategi på medellång sikt som inte lämpar sig för att rida på de stora trenderna.

Day-trading eller dagshandel, är en kortsiktig strategi som syftar till att göra vinst på en volatilitet under dagen. Daytraders hålla sina handel under minuter eller timmar och stänger sina positioner i slutet av dagen.

Scalping är en mycket kortsiktig strategi vars syfte är att dra nytta av marknadsrörelser som sker inom några minuter eller till och med sekunder.